Về mặt cơ bản, một chính sách bảo hiểm nhân thọ sẽ cung cấp quyền lợi tử vong và được thiết kế để bù đắp thu nhập, các loại chi phí và các vấn đề tài chính khác cho gia đình, người thân khi mà bạn – chủ hợp đồng – chẳng may qua đời.

Trong khi quyền lợi tử vong thường được chỉ định cho chi phí tang lễ và thay thế thu nhập, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm rất linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách.

Ví dụ:

  • Chi phí sinh hoạt: Bảo hiểm nhân thọ có thể trang trải các chi phí lớn của gia đình bạn sau khi bạn qua đời, chẳng hạn như thanh toán tiền thế chấp, nợ chưa thanh toán và học phí đại học của con cái.
  • Tổ chức từ thiện: Bạn có thể sử dụng chính sách bảo hiểm nhân thọ cho các tổ chức từ thiện mà mình đã chọn.
  • Lập kế hoạch hưu trí và bất động sản: Một chính sách bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn có thể được cấu trúc để trang trải chi phí sinh hoạt của bạn trong quá trình nghỉ hưu hoặc lập một kế hoạch cho bất động sản.
  • Tiếp tục kinh doanh: Chủ doanh nghiệp thường mua bảo hiểm nhân thọ cho những người “trụ cột”, nhằm giúp bảo vệ doanh nghiệp của họ trong trường hợp họ chết bất ngờ.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí