Bảo hiểm nhân thọ có thể bảo vệ gia đình bạn khỏi gánh nặng tài chính trong trường hợp bạn bất ngờ chết, đặc biệt nếu bạn là người mang lại thu nhập chính cho cả gia đình. Tiền bảo hiểm nhân thọ có thể giúp người thân yêu của bạn vượt qua các tác động kinh tế có thể đến do hậu quả từ cái chết của bạn.

Bảo hiểm nhân thọ rất quan trọng cho các cá nhân khác nhau vì những lý do khác nhau. Đối với một số người, họ muốn tạo ra một di sản tài chính lớn cho người phụ thuộc và người thừa kế của họ. Một số người lại muốn tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp của họ phát triển sau khi họ qua đời. Và một số người mong muốn tạo ra một khoản hiến tặng sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng hoặc các tổ chức quan trọng.

Chính sách bảo hiểm nhân thọ đã giúp cho nhiều gia đình bớt đi khó khăn khi người thu nhập chính chẳng may qua đời. Nếu không có bảo hiểm nhân thọ, khi điều không may đó xảy ra thì gia đình sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về chi phí tài chính. Chi phí sinh hoạt, chi phí tang lễ, nợ, tiền vay thế chấp, tiền thuê nhà và chi phí giáo dục có thể tạo ra gánh nặng tài chính to lớn cho một gia đình khi người có thu nhập chính qua đời.

Thật không may, một tỷ lệ lớn các gia đình ngày nay thiếu đi các hình thức bảo hiểm nhân thọ để dự phòng rủi ro, và khả năng khó khăn về tài chính là điều không thể tránh khỏi. Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn là một chính sách giá cả phải chăng có thể giúp ngăn chặn tình huống này. Tư vấn tài chính của Dai-ichi Life có thể giúp bạn xác định xem bảo hiểm nhân thọ có hợp lý với bạn hay không.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí