Tiền bảo hiểm nhân thọ thường không bị đánh thuế nếu chúng được trả cho người thụ hưởng có tên cụ thể, chẳng hạn như vợ / chồng hoặc con cái của bạn. Tiền bảo hiểm nhân thọ có thể bị đánh thuế nếu bạn đặt tên bất động sản của mình là người thụ hưởng. Tại thời điểm đó, số tiền thu được trở thành một phần của bất động sản của bạn và có thể phải chịu thuế bất động sản.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí