Bạn đang tìm hiểu về các loại bảo hiểm và những vấn đề liên quan. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhiều thông tin chi tiết và quan trọng hơn nhé!

Menu

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một loại thỏa thuận hợp pháp mà thông qua đó một cá nhân hay một tổ chức (Người tham gia đóng bảo hiểm) sẽ chấp nhận đóng một khoản tiền nhất định được gọi là phí bảo hiểm cho một tổ chức khác chính là công ty bảo hiểm nhằm đổi lấy những cam kết về các khoản chi trả khi có một trong những sự kiện trong hợp đồng xảy ra. 

Bảo hiểm (Insurance) là một hình thức quản lý những rủi ro, là một phương pháp bảo vệ các cá nhân hoặc doanh nghiệp trước những tổn thất không lường trước được về tài chính khi tài sản bị cháy, trộm cắp…(bảo hiểm chung), hay các tổn thất về sinh mạng, các loại tai nạn lao động, tai nạn giao thông (bảo hiểm tai nạn)…
Quyền lợi khách hàng có được từ các loại bảo hiểm

Quyền lợi khách hàng có thể được từ bảo hiểm gồm có các quyền sở hữu, các quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, hay quyền tài sản, các quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng hay cấp dưỡng với những đối tượng được nhận bảo hiểm. Trong loại bảo hiểm tài sản thì người mua bảo hiểm sẽ có liên hệ với những đối tượng bảo hiểm được pháp luật công nhận, đó là quan hệ của chủ sở hữu tài sản, quyền lợi và trách nhiệm trước nhiều loại tài sản. Trong hình thức bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì quyền lợi của bảo hiểm căn cứ dựa theo quy định của luật pháp về ràng buộc trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế hay còn gọi là bảo hiểm sức khỏe là một hình thức bảo hiểm theo đó người tham gia bảo hiểm sẽ được các cơ quan bảo hiểm chi trả thay cho một phần hoặc toàn bộ các chi phí khám chữa bệnh cũng như các chi phí mua thuốc men và khám chữa bệnh. 

Bảo hiểm y tế tạo nhiều điều kiện cho các bệnh nhân được khám và điều trị bệnh tật dù cho lúc đó không có đủ tiền trang trải cho số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho các cơ quan y tế. Để có thể đạt được những điều này, bản thân các cơ quan y tế cũng phải tham gia vào các công tác bảo hiểm này. Thường thì các cơ quan y tế công lập đều bị yêu cầu phải tham gia. Còn các cơ quan y tế tư nhân được Nhà nước khuyến khích tham gia và việc họ có tham gia hay không là do tự họ quyết định theo nguyện vọng của họ.

cac loai bao hiem

Đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế

Căn cứ dựa theo Chương I, thuộc Nghị định thứ 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết, cụ thể về một nhóm gồm 06 đối tượng tham gia BHYT bao gồm: 

 1. Nhóm này do người lao động và người sử dụng lao động đóng phí;
 2. Nhóm này do cơ quan BHXH đóng;
 3. Nhóm này là nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
 4. Nhóm này được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 5. Nhóm mà tham gia BHYT theo hộ gia đình;
 6. Nhóm này do người sử dụng lao động đóng.

Mức đóng bảo hiểm y tế 

Căn cứ dựa theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung vào năm 2014, Nghị định thứ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, cụ thể về mức đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

Mức đóng BHYT thuộc nhóm 3 đối tượng 

Đối với 3 nhóm đối tượng do nhóm người lao động và nhóm người sử dụng lao động đóng, nhóm do các Quỹ bảo hiểm xã hội đóng và các nhóm do ngân sách Nhà nước đóng thì mức đóng phí BHYT là 4,5% tiền lương theo tháng làm căn cứ để dưa vào đó đóng BHXH, BHYT và BHTN hàng tháng.

Mức đóng nhóm hộ gia đình

Người thứ nhất trong gia đình đóng mức phí bằng 4,5% mức lương cơ sở; 

Người thứ 2 trong hộ gia đình đóng mức phí bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 3tiếp theo trong gia đình có mức đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 4 trong hộ gia đình đóng phí bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 

Từ người thứ 5 trở đi đóng phí bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Lưu ý nhóm do Ngân sách nhà nước đóng:

Người thuộc các hộ gia đình cận nghèo thì mức hỗ trợ tối thiểu sẽ là 70% TLCS.

Học sinh và sinh viên có mức hỗ trợ tối thiểu sẽ là 30% TLCS.

Các hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức thu nhập trung bình thì mức hỗ trợ tối thiểu sẽ là 50% TLCS.

Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

Chi phí khám và chữa bệnh các bệnh thông thường và chưa kể đến các bệnh nan y trong các cơ sở y tế hiện nay thì không phải là con số nhỏ. Bằng việc tham gia đóng BHYT, tùy thuộc vào tuyến khám, quá trình chữa bệnh mà người tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến

Khách hàng bảo hiểm được hỗ trợ 40% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến trung ương;

Khách hàng bảo hiểm được hỗ trợ 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày khám chữa bệnh đến ngày 31/12/2020; và 100% chi phí điều trị chữa bệnh nội trú từ ngày 01/01/2021 tại các bệnh viện tuyến tỉnh;

Khách hàng bảo hiểm được hỗ trợ 100% chi phí tại các bệnh viện tuyến huyện.

Riêng những người sống tại các xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thuộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong việc đi khám không đúng tuyến vẫn sẽ được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Các loại bảo hiểm y tế

Tại Việt Nam hiện nay gồm có 2 loại hình bảo hiểm y tế chính là:

Bảo hiểm y tế xã hội, loại hình này mang tính xã hội không vì mục đích lợi nhuận nào cả và được Nhà nước tổ chức, chỉ đạo thực hiện theo bộ Luật Bảo hiểm y tế số thứ 25/2008/QH12 từ ngày 14/11/2008 và bộ Luật sửa đổi, bổ sung vào một số điều của bộ Luật Bảo hiểm y tế số thứ 46/2014/QH13 từ ngày 13/6/2014. Mọi người dân Việt Nam bắt buộc phải tham gia BHYT theo Luật BHYT.

Bảo hiểm y tế thương mại ( mục đích loại hình bảo hiểm này là bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ), mang chất tính kinh doanh, hoạt động nhằm mục đích có lợi nhuận theo bộ Luật Kinh doanh bảo hiểm số thứ 24/2000/QH10 từ ngày 09/12/2000 và bộ Luật sửa đổi, bổ sung vào một số điều của bộ Luật Kinh doanh bảo hiểm số thứ 61/2010/QH12 từ ngày 24/11/2010. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cả trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài đang triển khai loại hình BHYT thương mại này.

cac loai bao hiem

Các loại bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm giúp bạn chi trả các phần thiệt hại liên quan đến sức khỏe. Và loại hình bảo hiểm này là bắt buộc đối với tất cả các đối tượng được quy định trong luật bảo hiểm y tế. Chi tiết về các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại điều số 12 thuộc bộ luật Bảo hiểm Y tế.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Loại hình bảo hiểm này áp dụng đối với tất cả các đối tượng là người lao động làm việc theo các hợp đồng lao động, những người sử dụng lao động, hay các đối tượng là cán bộ, công chức hoặc viên chức và quân nhân,… 

Về trách nhiệm của việc đóng bảo hiểm, đó là: chủ sở hữu, sử dụng lao động sẽ phải có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm cho bạn. Lưu ý đặc biệt đó là khác với loại bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn sẽ là người phải trực tiếp đóng phí bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn lao động

Cũng tương tự như loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc. Loại bảo hiểm này cũng sẽ phải do chủ sở hữu lao động chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm cho bạn. Đây là loại bảo hiểm rất quan trọng và bắt buộc đối với công nhân. Loại hình bảo hiểm này sẽ phải chi trả toàn bộ hoặc một phần những thiệt hại về người nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với các loại xe cơ giới khi lưu thông giao thông trên đường. Tất nhiên, giá bảo hiểm này cũng không quá cao, chỉ từ khoảng 60 ngàn/ xe máy và khoảng 200 ngàn/ô tô. Tất nhiên, bạn có thể không cần thiết phải mua nhưng nếu bị cảnh sát giao thông có gọi bạn vào thì, số tiền phạt sẽ là: 

 • Từ 80 ngàn đồng – 120 ngàn đồng đối với xe máy/ lần phạt.
 • Từ 400 ngàn đồng- 600 ngàn đồng đối với ô tô/ lần phạt.

Chính vì vậy, đừng dại dột khi quyết định không mua bảo hiểm dành cho xe cơ giới nhé.

Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động khi tham gia làm việc theo các hợp đồng lao động sẽ được chủ sở hữu, sử dụng lao động đóng phí bảo hiểm thất nghiệp. Người tham gia loại hình bảo hiểm này sẽ được hưởng lương hưu dựa theo các quy định của bảo hiểm.

Bảo hiểm cháy nổ

Loại hình bảo hiểm cháy nổ cũng là một trong số những loại hình bảo hiểm bắt buộc dựa theo quy định của bộ luật bảo hiểm. Theo đó, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ ví dụ như nhà chung cư hay các khách sạn, nhà khách hoặc nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; các trường nhà trẻ hay trường mẫu giáo có từ khoảng 100 cháu trở lên; các cửa hàng xăng dầu có từ khoảng 01 cột bơm trở lên… đều phải mua loại bảo hiểm cháy, nổ này, điều này là bắt buộc.

cac loai bao hiem

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống liên quan đến sức khỏe, thân thể và tính mạng. Đơn giản là những người đang được tham gia thỏa thuận và ký kết vào hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm về việc sẽ đóng bảo hiểm theo đúng các khoản phí đều đặn vào công quỹ dự trữ tài chính do các công ty bảo hiểm quản lý để được chi trả một số tiền nhất định khi không may gặp phải những rủi ro hoặc bảo hiểm đến thời điểm đáo hạn.

Các loại bảo hiểm nhân thọ

 • Căn cứ dựa theo hình thức các loại hợp đồng, bảo hiểm nhân thọ đã được chia thành 2 loại như sau: Sản phẩm chính và điều khoản riêng.
 • Căn cứ dựa theo đối tượng được hưởng bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ đã được chia thành 2 loại như sau: Bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm.
 • Căn cứ dựa theo phạm vi các loại bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ chia thành 5 loại: bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kì, bảo hiểm sinh kì, bảo hiểm tử kì và bảo hiểm hỗn hợp, 

Bảo hiểm tử kỳ

Các tính năng đặc biệt và các lợi ích nổi bật của tất cả các chương trình bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn là:

 • Đối với các loại hình hợp đồng bảo hiểm có thời hạn này, người thụ hưởng sẽ chỉ có thể sử dụng được tổng số tiền nếu chủ hợp đồng chết trong khoàng thời hạn hợp đồng. Sau khi thực hiện đáo hạn hợp đồng, các công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm trả lại phí bảo hiểm mà họ đã trả. Đó hẳn sẽ là một vỏ bọc cho cuộc sống thuần túy không có lợi ích từ sự trưởng thành.
 • Bảo hiểm này được cung cấp cho một thời hạn có thời gian cố định, như được đề xuất bởi các tên.
 • Bảo hiểm sẽ không bao gồm giá trị bằng tiền mặt, điều này sẽ giải thích cho lý do tại sao chúng có giá cả phải chăng hơn nhiều lần so với các gói bảo hiểm nhân thọ khác.
 • Một trong những gói loiaj hình bảo hiểm truyền thống nhất, loại bảo hiểm rất hợp lý và cũng do đó, rất dễ dàng truy cập cho mọi người. Một khoản đầu tư nhỏ vào hàng năm sẽ cho một gói dài hạn làm cho người thụ hưởng hợp đồng có đầy đủ điều kiện để nhận được một khoản tiền lớn như loại hình bảo hiểm nhân thọ và loại hình bảo đảm tài chính về cái chết bất ngờ của chủ hợp đồng bảo hiểm.
 • Các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thường sẽ cung cấp các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có mức thời gian có thời hạn cho các nhiệm kỳ vào 10 năm hoặc 20 năm hoặc 30 hoặc 40 năm.
 • Một trong các lợi ích chính của các gói bảo hiểm này chính là chúng có thể đi kèm với các tùy chọn tích hợp và cho phép chủ hợp đồng chuyển đổi chúng thành những gói bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn.
 • Bảo hiểm này cung cấp cho người nộp đơn để chọn một số tiền bảo đảm dựa trên số tiền bảo hiểm và tần suất họ thanh toán phí bảo hiểm theo theo định kỳ hàng năm hay nửa năm và hàng quý đến hàng tháng, tùy theo mức thuận tiện của họ. Tổng số tiền của bảo hiểm có thể được thanh toán dưới dạng một lần thay cho sự thanh toán theo những khoảng thời gian xác định trước.
 • Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn phù hợp với các chủ hợp đồng, những người không mong đợi được nhận tiền lãi cho toàn bộ các khoản thanh toán phí bảo hiểm sau khi thực hiện đáo hạn. Chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ dài hạn từ một số công ty có tỷ lệ phần trăm giải quyết sự khiếu nại cao, để bạn có thể yên tâm rằng người thụ hưởng bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu mà không gặp phải những rắc rối, khi bạn đang vắng mặt.

cac loai bao hiem

Gói bảo hiểm trọn đời

Các tính năng đặc biệt và những lợi ích nổi bật của các gói loại hình bảo hiểm trọn đời chính là:

 • Bảo hiểm trọn đời cũng được gọi là gói bảo hiểm nhân thọ thẳng và là gói bảo hiểm nhân thọ thông thường.
 • Phí đóng bảo hiểm, điều khoản và các điều kiện của loại hợp đồng này vẫn đặc biệt nhất quán trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm, miễn là bạn phải thanh toán phí bảo hiểm kịp thời.
 • Gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung cấp cho chủ hợp đồng bảo hiểm sự linh hoạt để vay đối với hợp đồng hoặc là chọn rút tiền mặt bất cứ lúc nào.
 • Các chương trình bảo hiểm nhân thọ trọn đời bao gồm các chủ hợp đồng trong suốt cuộc đời của họ.
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời giúp phục vụ mục đích kép của sự tiết kiệm và bảo vệ.
 • Giống như tất cả các loại chương trình của loại hình bảo hiểm nhân thọ khác, người thụ hưởng sẽ có đầy đủ điều kiện nhận một lần sau khi chủ hợp đồng bị chết.
 • Lợi ích sinh tồn cho hợp đồng bảo hiểm trọng đời tăng dần trong một khoảng thời gian nhất đinh, trong khi số tiền bảo hiểm trọn đời không đổi.
 • Các chủ hợp đồng bảo hiểm có thể tận dụng mức phí đóng bảo hiểm ở mức độ được bảo đảm thay cho các khoản thanh toán mức phí phải đóng cho bảo hiểm trong một thời hạn.

Gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí

Các tính năng nổi bật của gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí chính là:

 • Các gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí đã được thiết kế riêng để cho phép các chủ hợp đồng lập các gói cho nghỉ hưu của họ.
 • Có một số trường hợp ngoại lệ là nhất định đối với gói nghỉ hưu theo những gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí, như rút tiền sớm hơn thời hạn.
 • Phục vụ như một gói bảo hiểm nghỉ hưu, bảo hiểm nhân thọ hưu trí được hoạt động như một nguồn thu nhập hết sức ổn định trong những năm sau khi bạn nghỉ hưu, cung cấp bảo đảm cho tài chính, thu nhập của bạn và cả gia đình.
 • Đó là một gói bảo hiểm tiết kiệm mà trong đó các khoản thanh toán cao cấp mà bạn phải thực hiện bây giờ đóng vai trò là nguồn thu nhập của bạn trong những năm sau khi bạn nghỉ hưu.

Đầu tư gì với số tiền nhỏ để mang về lợi ích nhiều nhất

Hợp đồng bảo hiểm là những thoả thuận giữa các bên mua bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải chi trả phí bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải chi trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng hoặc sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm.

Bản chất của loại hình bảo hiểm nhân thọ này chính là cách thức dự phòng tài chính an toàn nhất cho tương lai của bạn với mục đích là thay thế nguồn thu nhập khi những người tham gia gặp rủi ro bất trắc.

Chính vì thế mà bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa rất to lớn đối với cuộc sống con người, nó không chỉ giúp cho bạn ổn định cuộc sống khi có những rủi ro bất ngờ xảy ra mà còn là cách thức chia sẻ các rủi ro trong cộng đồng bằng cách lấy số đông bù cho số ít.

Chỉ bảo vệ trước rủi ro không lường trước chứ không phải là rủi ro có sẵn

Nhắc đến bảo hiểm nhân thọ không thể không nhắc đến những rủi ro – những điều không tốt bất ngờ luôn có thể xảy ra và gây lên những  tổn thất, mất mát và rất nguy hiểm cho con người. Bảo hiểm nhân thọ gắn liền với các loại rủi ro thế nhưng không phải rủi ro nào cũng sẽ được đảm bảo theo quyền lợi bảo hiểm.

Chỉ khi những rủi ro bị  xảy ra ngoài ý muốn gây nên thiệt hại đến sức khỏe, thân thể và tính mạng của người được hưởng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng có hiệu lực mới được bảo hiểm và được chi trả. Ngoài ra, bảo hiểm cũng sẽ không chi trả cho những loại rủi ro do lỗi cố ý hay là có sẵn và có trước cả ngày hiệu lực hợp đồng trừ khi bạn đã được thông báo và được công ty chấp thuận.

Không phải bảo vệ trước “tất tần tật” các loại rủi ro

Không riêng gì loại hình bảo hiểm nhân thọ, các loại sản phẩm bảo hiểm nào cũng có những giới hạn bảo vệ và không bảo vệ trước “tất tần tật” những loại rủi ro. Đó là lý do tại sao trước khi đặt bút ký kết vào hợp đồng bảo hiểm, những người tham gia cần phải nắm rõ mình sẽ được bảo vệ trước những rủi ro nào, trong từng rủi ro đó được chi trả tùy theo trong trường hợp nào, quyền lợi nhận được là bao nhiêu và sẽ loại trừ những trường hợp cụ thể nào.

cac loai bao hiem

Các loại bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là một loại hình của bộ phận bảo hiểm xã hội được Nhà nước ta tổ chức mà những người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc sẽ phải tham gia.

Các loại bảo hiểm bắt buộc

Chế độ ốm đau

Khi người lao động không may gặp phải các trường hợp xảy ra như bị ốm đau, bị tai nạn (không phải là tai nạn lao động), đặc biệt phải có các loại giấy xác nhận của các cơ sở y tế có thẩm quyền, theo các quy định chính liên quan của Bộ Y Tế thì người lao động sẽ được nghỉ làm để được hưởng chế độ ốm đau. Trường hợp người lao động đang có con nhỏ khoảng dưới 7 tuổi cũng sẽ được hưởng các chế độ nghỉ con ốm với điều kiện phải có các loại giấy tờ xác nhận của cơ sở khám bệnh hay chữa bệnh có thẩm quyền.

Chế độ thai sản

Người lao động mà thuộc nhóm đối tượng và thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều số 30 và Điều số 31 bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong khi bạn đang đóng bảo hiểm xã hội về các quỹ ốm đau và thai sản sẽ được nghỉ để hưởng chế độ thai sản. 

Đối với người lao động nữ đã có đầy đủ các điều kiện hưởng chế độ thai sản bạn sẽ được nghỉ để đi khám thai; để nghỉ hưởng các chế độ như: chế độ khi sảy thai hay nạo hoặc hút thai và thai chết lưu hay phá thai do bệnh lý; bên cạnh đó bạn còn có thể nghỉ hưởng chế độ khi sinh con; nghỉ để hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Ngoài ra, các lao động nữ đang trong quá trình mang thai hộ, những người mẹ nhờ mang thai hộ hay người lao động có nhận nuôi con nhỏ từ dưới 6 tháng tuổi cũng sẽ được nghỉ để hưởng chế độ thai sản khi có đầy đủ điều kiện hưởng.

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động khi không may gặp phải các tai nạn lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và có đầy đủ các điều kiện được quy định thuộc vào Điều 43, Điều 44 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ được nhận trợ cấp một lần theo bảo hiểm hoặc trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng sức lao động của người lao động và đặc biệt là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Chế độ hưu trí

Vấn đề điều kiện được nghỉ hưu phụ thuộc vào độ tuổi, thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu phải là khoảng 20 năm, công việc và mức độ bạn đang bị suy giảm các khả năng thực hiện lao động,… được quy định tại Điều 54 và Điều số thứ 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Chế độ tử tuất

Chế độ tử suất hiện nay tại Việt Nam sẽ bao gồm cả trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng, và trợ cấp tuất một lần.

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ trong cả hệ thống các chế độ thuộc bảo hiểm xã hội, có mục đích nhằm hỗ trợ thu nhập cho những người lao động bị mất thu nhập do thất nghiệp. 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình của bộ phận bảo hiểm xã hội được Nhà nước ta đứng ra tổ chức mà những người tham gia được lựa chọn mức đóng và các phương thức đóng các loại bảo hiểm phù hợp với mức thu nhập của mình và khi đó Nhà nước sẽ có nhiều chính sách để hỗ trợ tiền đóng phí bảo hiểm xã hội dưới hình thức tự nguyện để những người dân tham gia bảo hiểm có thể được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chế độ hưu trí

Người lao động thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có đầy đủ điều kiện vềđộ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Mức lương hưu trí hàng tháng sẽ phụ thuộc vào thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội và mức phí bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu và ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Người lao động đang thuộc các trường hợp dưới đây sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần thay vì hưởng lương hưu hàng tháng:

 • Có đầy đủ các điều kiện về độ tuổi theo như pháp luật đã quy định tại điểm là a khoản 1 thuộc Điều số thứ 73 của Luật này nhưng nếu bạn chưa có đầy đủ thời gian khoảng 20 năm đóng mức phí bảo hiểm xã hội mà không phải tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội;
 • Khi bạn bắt buộc phải đi ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc những bệnh trong các bệnh nguy hiểm nhất đến tính mạng như là không may bị ung thư, bị bại liệt hay xơ gan cổ chướng hay phong, lao nặng, và người nhiễm HIV đã và đang chuyển sang giai đoạn bị AIDS và những bệnh nguy hiểm khác theo quy định nhất định của Bộ Y tế.
Chế độ tử tuất

Người lao động đã có thời gian đóng phí bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên và người đang hưởng lương hưu trí sẽ được hưởng các khoản trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà những người lao động hoặc người đang hưởng lương hưu chết.

Bảo hiểm xe

Bảo hiểm xe là loại bảo hiểm xe đang nằm trong top các bảo hiểm được khá nhiều người sử dụng. Một chiếc xe máy bạn mới mua hay một chiếc xe hơi đắt tiền đều cần phải được mua bảo hiểm. Bảo hiểm xe giúp cho bạn giảm bớt những tổn thất về tài chính khi không may gặp phải những tai nạn hoặc mất cắp hay hư hỏng. 

Bảo hiểm du lịch 

Là chính sách tài chính dành cho các bạn muốn đi du lịch sang các nước ngoài. Loại hình này đang trở lên khá là phổ biến vì nhu cầu du lịch nước ngoài của con người tăng cao. Bảo hiểm du lịch gồm có việc đảm bảo giảm bớt các rủi ro như là trì hoãn, hủy giờ bay, các loại giấy tờ hoặc tài sản và sức khỏe trong chuyến hành trình du lịch của bạn. Bảo hiểm du lịch thường sẽ chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian du lịch mà bạn đã kê khai trong hợp đồng. Ngoài ra thì trên thị trường cũng còn nhiều loại hình bảo hiểm phổ biến khác mà bạn có thể gặp ví dụ như bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với các hoạt động tư vấn pháp luật; bảo hiểm cháy và nổ; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm thương mại…
Trên đây là những thông tin rất quan trọng về các loại bảo hiểm. Chung tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bảo hiểm và các vấn đề liên quan. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Bài viết cùng chuyên mục :

Tái bảo hiểm là gì? Đồng bảo hiểm là gì? Các công ty tái bảo hiểm uy tín

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không? Đánh giá từ chuyên gia

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí