Công ty Daiichilife chi trả quyền lợi bảo hiểm tại Thái Bình

14h ngày 10/05/2020 Công ty Daiichi Life Việt Nam – Văn phòng Daiichi Quỳnh Phụ đã thực hiện lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng :
Em Đỗ Ngọc Minh 27 tuổi : xóm 14 – Thôn Cổ Đông – Đồng Tiến – Quỳnh phụ – Thái Bình không may tai nạn tử vong với số tiền : 1.992.184.200 vnđ (Một tỷ chín trăm chín mươi hai triệu một trăm tám mươi tư ngàn hai trăm đồng)
Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống !
Tham gia bảo hiểm không phải vì ai đó sẽ phải ra đi mà vì những người thân yêu vẫn phải tiếp tục cuộc sống.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí