Ở Việt Nam hiện nay, tái bảo hiểm hiện vẫn đang là một lĩnh vực mới mẻ. Bạn có biết tái bảo hiểm là gì và được ra đời như thế nào không? Sự tồn tại các rủi ro trong cuộc sống chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của hoạt động tái bảo hiểm trên thế giới. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ nói rõ hơn về tái bảo hiểm và những thông tin liên quan. Hãy cùng theo dõi để biết thêm nhiều thông tin quan trọng hơn nữa nhé!

tai bao hiem la gi

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là một trong số các loại nghiệp vụ mà nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận tới khách hàng. Trên cơ sở đó, khách hàng sẽ nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm. Trên thực tế tái bảo hiểm được hình thành dựa trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với những quyền hạn và nghĩa vụ của bảo hiểm gốc.

Khi công ty bảo hiểm gốc không bị giải thể, thì hợp đồng tái bảo hiểm là một hợp đồng độc lập. Mối quan hệ hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và người bảo hiểm cũng sẽ không bị đụng chạm tới.

Công ty bảo hiểm gốc sẽ có nghĩa vụ tự mình chi trả cho người được bảo hiểm quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm. Mặt khác, trong trường hợp xảy ra các rủi ro, thiệt hại, các công ty bảo hiểm gốc sẽ được nhận các khoản bồi hoàn (hoặc một phần) từ các bên tái bảo hiểm, trong phạm vi những rủi ro xảy ra đã được bảo hiểm lại. 

Chức năng của tái bảo hiểm

Chức năng của tái bảo hiểm chủ yếu nhằm để đảm bảo sự kinh doanh cho công ty bảo hiểm gốc. Sự đảm bảo này phụ thuộc vào các hình thức hợp đồng tái bảo hiểm và được thể hiện ở các mức độ khác nhau:

 • Có thể giảm đi một cách tuyệt đối sự chênh lệch của kết quả kinh doanh trong lúc tỷ lệ phí và chi phí bồi thường vẫn giữ nguyên.
 • Có thể loại trừ được các tổn thất lớn.
 • Cũng có thể sẽ loại trừ được những tổn thất lớn và đồng thời cân bằng được sự chênh lệch do có nhiều tổn thất xảy ra. 

Vai trò của tái bảo hiểm đối với khách hàng

Tái bảo hiểm có vai trò đặc biệt to lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đối với cả những người tham gia bảo hiểm. Vai trò của tái bảo hiểm được thể hiện như sau:

 • Phân tán rủi ro, góp phần làm cho tài chính của các công ty bảo hiểm gốc được ổn định, đặc biệt là trong những trường hợp có xảy ra các sự cố thảm họa hay tích luỹ rủi ro.
 • Nâng cao khả năng nhận bảo hiểm của các công ty bảo hiểm gốc đối với những rủi ro vượt quá xa khả năng tài chính của nó. Thường xảy ra đối với các loại hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn, mức trách nhiệm cao có liên quan đến khả năng nhận bảo hiểm của những công ty bảo hiểm gốc với khách hàng. 
 • Nhờ có hình thức tái bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm có thể sẽ được nhận những hợp đồng bảo hiểm vừa và lớn, vừa đảm bảo sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về khả năng thanh toán, vừa không phải từ chối nhiều khách hàng khác.
 • Phòng ngừa thảm họa khi có các rủi ro bất thường, rủi ro mang tính thảm hoạ lớn (bão, động đất, khủng bố, dịch bệnh…) xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng bồi thường của công ty bảo hiểm gốc. Tái bảo hiểm còn cho phép các công ty bảo hiểm gốc thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với khách hàng, bất chấp các rủi ro đó xảy ra.
 • Tái bảo hiểm là một công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu của các nhà bảo hiểm trong việc dàn trải những rủi ro và tổn thất lớn nhỏ. 
 • Thông qua hoạt động tái bảo hiểm, các công ty bảo hiểm gốc được hỗ trợ về mặt tài chính nhờ khoản hoa hồng của tái bảo hiểm, hỗ trợ về mặt kỹ thuật…
 • Tái bảo hiểm là công cụ, phương tiện giúp cho các khách hàng yên tâm hơn vềviệc đảm bảo khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm gốc. Nhờ có tái bảo hiểm mà khách hàng bảo hiểm có thể nhận được bồi thường chính xác, đầy đủ và kịp thời.
 • Tái bảo hiểm vừa là sự phân tán rủi ro cuộc sống cho những nhà bảo hiểm vừa là sự phân tán rủi ro giữa các quốc gia với nhau. Chính vì vậy những tổn thất lớn hoàn toàn có thể được chia sẻ với số lượng đông người tham gia bảo hiểm.

tai bao hiem la gi

Các hình thức tái bảo hiểm phổ biến

Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời hay còn gọi là tái bảo hiểm tuỳ ý khách hàng lựa chọn, là hình thức tái bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm gốc phải chuyển nhượng cho công ty tái bảo hiểm từng dịch vụ hay từng đơn bảo hiểm một cách riêng lẻ.

Công ty tái bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối các dịch vụ và đơn bảo hiểm đó. Công ty bảo hiểm gốc có quyền quyết định toàn hợp đồng tái bảo hiểm cho dịch vụ nào, với tỷ lệ bao nhiêu, cho các công ty tái bảo hiểm nào là tuỳ họ.

Mặt khác các công ty tái bảo hiểm có quyền chấp nhận hay từ chối hoặc có thể là chỉ nhận tái bảo hiểm với một tỷ lệ mà họ cho là thích hợp. Công ty bảo hiểm gốc sẽ có nghĩa vụ phải cung cấp cho công ty tái bảo hiểm mọi thông tin có liên quan đến các dịch vụ được bảo hiểm.

Trên thực tế, các nhà tái bảo hiểm cũng tiến hành đánh giá mức độ rủi ro của dịch vụ rồi quyết định có chấp nhận tái bảo hiểm hay không mà không cần đầy đủ các chi tiết.

Ưu điểm:

 • Hình thức bảo hiểm này cho phép các công ty bảo hiểm nhỏ, với kinh nghiệm tương đối hạn chế. Họ có thể tham gia cạnh tranh để nhận những loại dịch vụ lớn nằm ngoài những khả năng của khách hàng, bởi vì khách hàng có thể sử dụng được các chuyên môn nghiệp vụ và khả năng vốn của các thị trường tái bảo hiểm quốc tế.
 • Cho phép các công ty bảo hiểm gốc nhận được những dịch vụ nằm ngoài phạm vi khai thác thông thường của chính mình. Những dịch vụ như vậy chủ yếu là làm theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng mà các công ty bảo hiểm gốc phải chấp nhận nhằm giữ uy tín cho mình.
 • Một nhóm các công ty bảo hiểm gốc có quan hệ thân thiết với nhau có khả năng trao đổi các rủi ro được đánh giá là tốt dựa trên các cơ sở tạm thời, đây là cơ sở để tiến hành phân tán rủi ro và để đảm bảo doanh thu ổn định.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi tốn nhiều thời gian vì mỗi dịch vụ phải được giải quyết riêng lẻ. Công ty bảo hiểm gốc sẽ phải thu xếp hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời trước khi nhận một dịch vụ nào đó, do đó việc quyết định nhận bảo hiểm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và bị chậm lại cho đến khi thu xếp xong toàn bộ tái bảo hiểm tạm thời.
 • Chính vì vậy, công ty bảo hiểm gốc có khả năng phải nhường dịch vụ cho những đối thủ cạnh tranh lớn mạnh hơn. Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm có thể nhận bảo hiểm mà không được bảo vệ bằng việc tái bảo hiểm một cách đầy đủ và đôi khi sẽ làm mất thiện chí với khách hàng do chậm trễ. Những công việc liên quan đến việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng và thanh toán rất tốn kém, do đó sẽ làm giảm lợi nhuận thu được.
 • Trước mỗi thời kỳ tái bảo hiểm tiếp theo, công ty bảo hiểm gốc lại phải lặp lại toàn bộ các quy trình đàm phán trước khi trao đổi với khách hàng của mình. Chưa kể việc phải hủy bỏ hay thay đổi có thể gây ra thêm nhiều công việc phát sinh khác không cần thiết. Sự cần thiết phải tiết lộ những thông tin về những dịch vụ nhận bảo hiểm đó có thể dẫn đến việc rò rỉ tin tức cho các đối thủ cạnh tranh.

Tái bảo hiểm cố định

Hình thức tái bảo hiểm cố định hay còn gọi là tái bảo hiểm bắt buộc, chính là hình thức tái bảo hiểm mà theo đó công ty nhượng phải nhượng cho nhà tái bảo hiểm tất cả các trường hợp rủi ro bảo hiểm gốc mà hai bên đã thoả thuận và quy định trong hợp đồng. Ngược lại, nhà tái bảo hiểm cũng buộc phải chấp nhận bảo hiểm về toàn bộ các rủi ro đó.

Ưu điểm:

 • Giúp cho công ty nhượng chủ động chấp nhận, định phí bảo hiểm cho rủi ro bảo hiểm gốc mà không phải mất nhiều thời gian tham khảo ý kiến của các nhà tái bảo hiểm, do đó hợp đồng bảo hiểm sẽ nhanh chóng được ký kết .
 • Công ty nhượng được các nhà tái bảo hiểm bảo vệ cho trong mọi rủi ro thuộc phạm vi hợp đồng, chính vì như thế, khả năng an toàn của công ty bảo hiểm được đảm bảo.
 • Việc nhận tái bảo hiểm theo quy định hợp đồng cố định cho phép công ty tái bảo hiểm nhận được nhiều dịch vụ hơn so với việc nhận từng trường hợp hợp đồng tạm thời đơn lẻ.
 • Nhà tái bảo hiểm có điều kiện thu được chi phí lớn, phù hợp với nguyên tắc “quy luật số đông” giúp các nhà tái bảo hiểm có đầy đủ điều kiện đẩy mạnh hơn tiến bộ kỹ thuật của ngành bảo hiểm bằng việc chấp nhận rủi ro mới.

Nhược điểm:

 • Thông thường tái bảo hiểm cố định có tính ổn định cho một giai đoạn nhất định, do đó tái bảo hiểm cố định thường sẽ thiếu tính linh hoạt trước những thay đổi của công ty chuyển nhượng.
 • Nếu công ty nhượng thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là sơ suất trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm gốc thì hậu quả đối với các nhà tái bảo hiểm sẽ thực sự rất khó lường trước được.

Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc

Là một hình thức bảo hiểm mà các công ty nhượng sẽ không bắt buộc phải nhượng lại tất cả những dịch vụ mà mình nhận bảo hiểm, nhưng ngược lại nhà tái bảo hiểm bắt buộc sẽ phải chấp nhận các dịch vụ mà công ty nhượng đã đưa ra thỏa thuận này, với điều kiện là những dịch vụ bảo hiểm đó phải thích hợp được với nội dung và điều khoản đã qui ước của hợp đồng tái bảo hiểm thỏa thuận. Các bên tham gia hình thức hợp đồng tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn – bắt buộc cần phải có sự trung thực tuyệt đối để đảm bảo các lợi ích cho các nhà nhận tái bảo hiểm.

Ưu điểm:

 • Công ty nhượng lại hợp đồng tái bảo hiểm không bắt buộc phải nhượng lại tất cả những dịch vụ mà mình được nhận bảo hiểm. Họ có thể có những sự lựa chọn dịch vụ để chào tái bảo hiểm từng phần trách nhiệm vượt quá trong khả năng giữ lại của mình cho một hay một số các nhà tái bảo hiểm mà họ lựa chọn, thay vì đem phân chia hết toàn bộ những phần vượt quá khả năng ấy cho các nhà tái bảo hiểm.
 • Để phòng ngừa các trường hợp này xảy ra, nhà tái bảo hiểm phải nắm được những ý đồ của công ty nhượng, xem xét kỹ các rủi ro mà công ty nhượng đem tái bảo hiểm và thường xuyên canh chừng vấn đề diễn biến của thoả ước mà mình đã ký kết.
 • Người nhận tái bảo hiểm có điều kiện sẽ thu được một số nguồn phí tái bảo hiểm lớn hơn và có phần thăng bằng hơn đối với các hình thức tái bảo hiểm tạm thời.
 • Các công ty nhượng tái bảo hiểm có điều kiện là đem chào các hợp đồng tái bảo hiểm để bảo hiểm từng phần trách nhiệm thặng dư so với khả năng tự mình giữ lại của mình cho một nhà tái hợp đồng bảo hiểm duy nhất hay là cho một nhà tái bảo hiểm mà họ lựa chọn thay thế cho việc phải đem phân chia tất cả phần thặng dư so với khả năng tự giữ lại của mình cho các nhà tái bảo hiểm.

Nhược điểm:

 • Nhà tái bảo hiểm không có quyền từ chối những rủi ro mà người tái bảo hiểm chuyển cho họ, nghĩa là bắt buộc phải nhận. Tuy nhiên, những rủi ro đó phải phù hợp với quy định nội dung và điều khoản đã quy ước trong hợp đồng tái bảo hiểm cố định.

tai bao hiem la gi

Bảo hiểm trùng là gì?

Hình thức hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên, nhằm để bảo hiểm cho cùng loại một đối tượng, với cùng một điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

Pháp luật không cấm bên các mua bảo hiểm mua bảo hiểm trùng cho tài sản của mình bởi vì đây là quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với tài sản của mình. Nghĩa là, chủ tài sản được quyền mua bảo hiểm cho tài sản tại nhiều doanh nghiệp có bảo hiểm khác nhau với cùng một loại điều kiện và một sự kiện bảo hiểm nhằm các mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đối với những tài sản. 

Dấu hiệu của hình thức hợp đồng bảo hiểm trùng là:

+ Có ít nhất 2 hợp đồng bảo hiểm cùng tồn tại mà bên khách hàng giao kết với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau.

+ Các hợp đồng bảo hiểm này cùng chung bảo hiểm cho một quyền lợi chung.

+ Các hợp đồng bảo hiểm này cùng chung bảo hiểm cho một rủi ro chung.

+ Các hợp đồng bảo hiểm này thường sẽ cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm chung.

+ Mỗi hợp đồng bảo hiểm đều sẽ chịu trách nhiệm với những tổn thất chung.

tai bao hiem la gi

Một số công ty tái bảo hiểm ở Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

Bảo hiểm daiichi là tiền thân của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tương hỗ Dai-ichi (Dai-ichi Mutual Life Insurance Company) được thành lập từ năm 1902 và đây là công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản.

Tập đoàn Dai-ichi Life với sở hữu tổng giá trị tài sản lên đến 515 tỷ đô-la, doanh thu phí bảo hiểm hơn 64 tỷ đô-la (tính đến ngày 31/3/2019). Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh doanh BHNT sang các nước khác như: Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia, Campuchia và Mỹ.

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh – Công Ty Bảo Minh Thăng Long

Năm thành lập: 1994

Bảo Minh là một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường. Với phương châm “Tận Tình Phục Vụ” – công ty bảo hiểm Bảo Minh đang không ngừng nỗ lực nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng, thiết thực với phong cách phục vụ rất tận tâm, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất.

Công Ty Bảo Hiểm Pjico Sài Gòn

Được thành lập từ năm 1995, đến nay công ty bảo hiểm này đã đạt được sự tăng trưởng rất bền vững nhờ sự tin tưởng của khách hàng vào dịch vụ. Tiêu chí của công ty luôn là: “Bồi thường nhanh chóng – Phục vụ tận tâm – Ưu đãi tốt nhất” vì đây quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo đặt lên cao nhất.

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX (tên trước đây là Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) được thành lập từ ngày 15/6/1995, bao gồm 7 cổ đông sáng lập đều là các tổ chức kinh tế lớn của nhà nước ta, có tiềm năng và uy tín ở cả trong và ngoài nước.
Là Nhà bảo hiểm tại Việt Nam lần đầu tiên hoạt động theo mô hình cổ phần, công ty luôn luôn không ngừng lớn mạnh và đã có được một hình ảnh, một niềm tin cậy thực sự trong tâm trí khách hàng, từ khi thành lập và hoạt động cho đến nay Tổng Công ty Bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) phấn đấu trở thành 1 trong 4 đơn vị dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Với một mô hình doanh nghiệp đang được Nhà nước ta khuyến khích, ủng hộ, với một số chính sách về phí bảo hiểm và đặc biệt là cách phục vụ hiệu quả, tận tình chu đáo, PJICO đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí của mỗi khách hàng Việt Nam.

Tập Đoàn CIMEICO GROUP

Tập Đoàn Cimeico Group được hình thành và phát triển là tiền thân từ Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam, đến nay Tập Đoàn CIMEICO đã phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh bao gồm 7 công ty thành viên.
Công ty qua hơn 10 năm hoạt động, từ một công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực như kiểm toán, Định giá hay Đấu giá, Giám định hoặc Thẩm định giá, Môi giới Bảo hiểm. Tập Đoàn CIMEICO GROU đã đang cố gắng vươn lên trong nền kinh tế thị trường, hội nhập với quốc tế để trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề với nhiều lĩnh vực hoạt động chủ chốt của nền kinh tế hiện nay như Kiểm toán – Định giá – Bảo hiểm.
Không những thế đây còn một tập đoàn luôn tiên phong đi đầu trong kết quả, sự nỗ lực, cố gắng về lĩnh vực mà chúng tôi đảm nhiệm. 

Bài viết trên đây trả lời cho câu hỏi tái bảo hiểm là gì và tất cả những thông tin xoay quanh vấn đề này. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tái bảo hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

 

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí