Bảo hiểm nhân thọ có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu bảo vệ tài chính của gia đình bạn trong tương lai. Số tiền bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào mong muốn bảo vệ gia đình của bạn khi bạn không còn đó để hỗ trợ họ nữa.
Dưới đây là ba kịch bản để bạn có thể xem xét:

  1. Nếu bạn chỉ muốn trang trải các chi phí sinh hoạt và chi phí tang lễ khi bạn chẳng may không còn nữa, bạn có thể muốn mua một chính sách bảo hiểm ngắn hạn, chẳng hạn như từ 400 triệu đến 800 triệu đồng.
  2. Nếu bạn có người phụ thuộc và bạn là người mang lại thu nhập chính cho cả gia đình của bạn thì bạn sẽ cần một chính sách bảo hiểm nhân thọ lớn hơn. Những người có người phụ thuộc thường mua chính sách có kỳ hạn với số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên, điều này nhằm đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người phụ thuộc sẽ được đáp ứng. Các chi phí sinh hoạt, các khoản nợ và chi phí dự kiến ​​cho việc giáo dục con cái là điểm để bạn xác định số tiền bảo hiểm bạn cần.
  3. Nếu bạn muốn chính sách bảo hiểm nhân thọ của bạn vừa mang tính tích lũy giá trị, vừa như một phương tiện đầu tư thì bạn có thể cần mua một trong các loại bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn. Trong trường hợp này, bạn có một số tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể mua chính sách bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 tỷ đồng và bắt đầu chuyển đổi các phần của chính sách thành chính sách bảo hiểm trọn đời mỗi năm, điều này nhằm để xây dựng một tài khoản tiền mặt phục vụ nhu cầu của bạn khi đã nghỉ hưu.

Hãy gặp gỡ với một chuyên viên tư vấn của Dai-ichi life nhằm xác định số tiền bảo hiểm nhân thọ bạn muốn và nhu cầu của gia đình bạn.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Đối tác bảo lãnh viện phí